1. Tổng thầu xây dựng

2. Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, thiết kế và quy hoạch

 • Tư vấn đầu tư xây dựng, xúc tiến đầu tư
 • Lập dự án đầu tư. Đánh giá tác động môi trường
 • Lập đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị
 • Thiết kế hoàn chỉnh tất cả các loại công trình
 • Lập dự toán và tổng dự toán
 • Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Giám sát thi công
 • Quản lý dự án
 • Khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình. Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn
 • Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá
 • Thí nghiệm vật liệu xây dựng
 • Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình
 • Kiểm tra và chứng nhận an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • Xây dựng, sửa chữa, trang trí nội ngoại thất
 • Chuyển giao công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng

Các dịch vụ tư vấn của công ty HAI LONG được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo luật định

3. Phân phối vật liệu xây dựng công nghệ mới.