Enter your keyword

Dự Án – Phát triển nhân tài

Dự Án – Phát triển nhân tài

IN Cộng đồng
Investor Name:
Published Date:
1 January, 1970
Location:
Value:
Architecture:
Về dự án
HAI LONG quan tâm đến sự phát triển năng lực của con người. Chương trình này không phân biệt tuổi tác, tầng lớp, giới tính, … Và đặc biệt quan tâm đến các mầm non tương lai của nhân loại.
HAI LONG tìm kiếm và hợp tác với các đối tác tham gia chương trình: ” Phát triển năng lực con người” tại Việt Nam do HAI LONG đề xuất.
HAI LONG rất trân trọng được đón nhận các nguồn QUỸ TÀI CHÍNH trên thế giới ủng hộ chương trình này.