Enter your keyword

Dự Án – Nông nghiệp công nghệ cao

Dự Án – Nông nghiệp công nghệ cao

IN Đầu tư
Investor Name:
Published Date:
1 January, 1970
Location:
Value:
Architecture:
Về dự án
Địa điểm:
–  Địa điểm 1: huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
–  Địa điểm 2: Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
–  Địa điểm 3: Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
–  Địa điểm 4 : Bình Phước, Tp.Hồ Chí Minh
–  Địa điểm 5: huyện Lâm Đồng, Đà Lạt
Diện tích:
Từ 5 – 300 ha
Pháp lý:
Đã có quy hoạch và chủ trương về nông nghiệp công nghệ cao.
Ngành đầu tư:
Khu nông nghiệp công nghệ cao, bao gồm:
1. Nông nghiệp sạch
2. Nông nghiệp công nghệ cao
3. Khu chăn nuôi sạch
4. Viện nghiên cứu
5. Trung tâm phân phối nông, thực phẩm sạch.
6. Khu vui chơi kết hợp nông trại nghiên cứu.
7. Khu dân cư phục vụ khu nông nghiệp cao.
Kêu gọi hợp tác đầu tư