Enter your keyword

Dự Án – Người cao tuổi

Dự Án – Người cao tuổi

IN Đầu tư, Cộng đồng
Investor Name:
Published Date:
1 January, 1970
Location:
Value:
Architecture:
Về dự án
HAI LONG quan tâm đến sức khỏe người cao tuổi và trân trọng kiến thức của người cao tuổi cũng như tính nhân văn lập ra Câu lạc bộ – Nơi sinh hoạt cho người lớn tuổi và các chương trình phù hợp phục vụ cho họ.
Câu lạc bộ Người Cao Tuổi không phân biệt tuổi tác, tầng lớp, giới tính, …
HAI LONG tìm kiếm và hợp tác với nhà đầu tư quan tâm đến câu lạc bộ NGƯỜI CAO TUỔI với các chương trình sau:
–  Chương trình giao lưu Văn nghệ, Khám sức khỏe hàng quý.
–  Chương trình Du lịch
–  Chương trình phát triển Khu Dưỡng Lão từ thiện và cao cấp
HAI LONG rất trân trọng được đón nhận các nguồn QUỸ TÀI CHÍNH và các chính phủ trên thế giới ủng hộ chương trình này.