Enter your keyword

Dự Án – Năng lượng sạch

Dự Án – Năng lượng sạch

IN Xây dựng, Đầu tư
Investor Name:
Published Date:
1 January, 1970
Location:
Value:
Architecture:
Về dự án
Địa điểm:
–  Địa điểm 1: tỉnh Bến Tre
–  Địa điểm 2: Đảo Phú Quốc
–  Địa điểm 3: Các tỉnh miền Trung, từ vĩ tuyến 17
Diện tích:
Từ 100 – 2.000 ha
Pháp lý:
Đã có quy hoạch và chủ trương về năng lượng sạch
Ngành đầu tư:
Năng lượng sạch, bao gồm:
1. Năng lượng mặt trời
2. Năng lượng thủy triều
3. Năng lượng gió
4. Năng lượng công nghệ mới