Enter your keyword

Dự Án – Bất động sản miền nam

Dự Án – Bất động sản miền nam

IN Thương mại, Dịch vụ
Investor Name:
Published Date:
1 January, 1970
Location:
Value:
Architecture:
Về dự án
Địa điểm: Từ vĩ tuyến 17 trờ vào phía Nam.
Diện tích:
Từ 100 m2 trở lên
Pháp lý:
Dự án có quy hoạch và 1/500
Ngành đầu tư:
Phân lô, Chung cư, Khách sạn, …
Kêu gọi hợp tác đầu tư 
Nhận đặt hàng