Enter your keyword

Dự Án – Bất động sản Hotel

Dự Án – Bất động sản Hotel

IN Xây dựng
Investor Name:
Published Date:
1 January, 1970
Location:
Value:
Architecture:
Về dự án
Địa điểm: Trung tâm TP.HCM
*  KHÁCH SẠN 4 SAO, hai mặt tiền, quận 1
*  Diện tích sàn : 1.000m2
*  Gồm 13 tầng, 80 phòng
*  Hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng