Địa Chỉ

Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện Thoại

0916 683 389

e-mail

hailongtrade@yahoo.com
companyhailong@gmail.com

Gởi thông tin