Công ty Thương Mại Hai Long luôn tiên phong hướng về cộng đồng với nguyện vọng góp phần công sức nhỏ bé của mình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và phát triển nhân tài cho nhân loại.
Công ty Thương Mại Hai Long trực tiếp tham gia quảng bá hình ảnh và thực hiện quản lý của hai tổ chức: Phát triển Nhân tài và Người Cao Tuổi tại Việt Nam.
Công ty Thương Mại Hai Long trân trọng kính mời các Quỹ An Sinh Quốc Tế hợp tác và các Mạnh Thường Quân hãy chung tay với chúng tôi tạo một cộng đồng tốt đẹp.